Droger och missbrukarvård

Ordet päihde kan översättas med drog, droger eller berusningsmedel. Drog uttalas med å-ljud.

 

Ordet "rusmedel" är inte särskilt vanligt i allmänspråket trots att det finns i SAOL. Det används i viss mån i vetenskapliga sammanhang, men inte ens där är det särskilt vanligt.

 

Ett alternativ är också att skriva alkohol och droger, det vill säga precisera vad som avses. Ibland avser begreppet drog både narkotika, alkohol och andra missbrukspreparat, men det finns sammanhang där drog används synonymt med narkotika (huumehuumausaine).

 

Sammansättningar med päihde kan ofta översättas med sammansättningar med missbruk eller drog.

päihdehuolto = missbrukarvård

päihdeohjelma = antidrogprogram

päihdeongelma = missbruksproblem, drogproblem, alkoholproblem

päihdeongelmainen = missbrukare; drogmissbrukare, narkotikamissbrukare, alkoholmissbrukare

päihdeongelmaiset nuoret = ungdomar med missbruksproblem, ungdomar med drogproblem

päihderiippuvuus = drogberoende, narkotikaberoende, alkoholberoende

päihdetesti = drogtest

päihteiden väärinkäyttö = drogmissbruk, narkotikamissbruk, läkemedelsmissbruk, alkoholmissbruk

päihteettömyyden valvonta = kontroll av drogfrihet

 

Källor: Språkinstitutet, Finlandssvensk ordbokSvenskt lagspråk i FinlandStora finsk-svenska ordbokenSvensk ordbok