Dö, döda, dödas

står för att sluta leva eller upphöra att finnas till. Dö används om människor, djur, växter:

– Den skadskjutna älgen dog något senare.

– De dog av hunger och törst/i fågelinfluensa.


Verbet dö beskriver döden som en följd av en sjukdom eller någon annan företeelse.

Använd dö + i om orsaken är en sjukdom: dö i cancer.
Använd dö + av om orsaken är någon annan än en sjukdom: dö av köld och utmattning.

Döda är synonymt med att beröva någon livet. Dödas uttrycker död i samband med våldsamheter:

– Han dödades av ett snöskred i Alperna.

– 48-åring dödades av 25 knivstick.