Djurrättsaktivist, aktion, räd

De aktivister som genomför en räd eller aktion (inte "tillslag") mot till exempel pälsfarmer kallar sig djurrättsaktivister – inte "pälsdjursaktivister" – även om räderna eller aktionerna här hos oss ofta riktar sig mot pälsfarmer. De kan nämligen lika väl rikta sig mot hönserier, kläckerier och gåsleverproducenter.