Djurrättsaktivist, aktion, räd

De aktivister som genomför en räd eller aktion (inte "tillslag") mot till exempel pälsfarmer kallar sig djurrättsaktivister – inte "pälsdjursaktivister" – även om räderna eller aktionerna här hos oss ofta riktar sig mot pälsfarmer. De kan nämligen lika väl rikta sig mot hönserier, kläckerier och gåsleverproducenter.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.