Diskrimineringslagen

Den gamla likabehandlingslagen, som bland annat har bestämmelser om diskrimineringsombudsmannen, heter diskrimineringslag sedan den 30 december 2014.

 

På finska har det gamla namnet behållits och lagen heter alltså yhdenvertaisuuslaki.

 

Se till exempel Finlex.fi.