Dimission, dimittera och abiturient

Dimittera, utdimittera och dimission är typiska finlandssvenska ord som knappt mer förekommer i Sverige. Där har skolorna skolavslutning, eleverna utexamineras och får sina avgångsbetyg.

Abiturient används inte heller i Sverige. I dagens Sverige är abiturienterna elever i avgångsklassen eller i sista gymnasieklassen. I Finland är abiturient fortfarande ett helt gångbart ord.

Abiturienten tar studenten, blir student eller dimitteras till student och kan ha flera laudatur (observera: inte "laudaturer") på studentbetyget.

 

Källa: Reuters rutor

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.