Digitalbox

Digisovitin – digitalbox (synonym till digitaldekoder).

I svenskan använder vi digital där man använder digi- i finskan.

Digital är ett lån från engelskan, och går tillbaka på latinets digitus (finger) som har gett digit i engelskan (ursprungligen i betydelsen finger, senare siffra).