Det lilla ordet å

Å används bara i uttrycken å ena sidan, å andra sidan.

 

Fara färde, två prepositioner i rad (se även ).