Det lilla ordet å

Å används bara i uttrycken å ena sidan, å andra sidan.

 

Fara färde, två prepositioner i rad (se även ).

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.