Derby

Ordet derby betyder seriematch mellan lag från samma ort eller område (i en serie där de flesta lag är från andra orter).

"Lokalderby" är en tautologi där förledet lokal- är onödig. Skriv antingen derby eller lokalmatch.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.