Den ryska antihomolagen

Ryska duman röstade i juni 2013 för en lag som förbjuder något man kallar för "homosexuell propaganda" riktad mot minderåriga.

 

Om ni hänvisar direkt till lagen måste namnet på lagen användas (homosexuell propagandalag). I övriga sammanhang ska ordet propaganda undvikas eftersom det ger en bild av att också vi ser på homosexualitet och sexuella minoriteter genom liknande propagandalinser.

 

Ta gärna exempel av de svenska medierna där man talar om den ryska antihomolagen.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.