Demenssjukdomar och kognitiva störningar

Demenssjukdom är en samlande benämning för de sjukdomar som kan orsaka allt från lindrigare minnesstörningar till allvarliga sjukdomstillstånd med personlighetsstörningar som följd (exempelvis Alzheimers sjukdom och vaskulär demens).

Använd ordet demenssjukdom i stället för "minnessjukdom". Det överanvänds i finlandssvenskan på grund av finskans muistisairaus som flera organisationer i branschen gått in för. Minnesproblem är bara en del av demenssjukdomen; den påverkar även bland annat språk och orienteringsförmåga.

Lindriga och tidiga former av en sjukdom som leder till demens kan kallas kognitiva störningar. Det är en benämning som används allt mer i Sverige och som gärna kan få fotfäste också i svenskan i Finland.

Använd inte "dement" om en person. Ingen "blir dement" utan insjuknar i en sjukdom som leder till demens. En person kan ha allvarliga kognitiva störningarvara demenssjuk eller ha en demenssjukdom.

Observera också att det engelska och finska ordet dementia inte kan översättas med dementi. På svenska är dementi en offentlig förklaring att något är osant.Källor: Medicinska språkgruppen, Språkinstitutet, medicinskordbok.se, Duodecim, Svenskt Demenscentrum

Uppdaterad 20.10.2022

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.