Demens, demenssjukdom

Demenssjukdom är en samlande benämning för de olika sjukdomar som kan orsaka allt från lindrigare minnesstörningar till allvarliga sjukdomstillstånd med personlighetsstörningar som följd (exempelvis Alzheimers sjukdom, vaskulär demens).

Använd demenssjukdom i stället för minnessjukdom som överanvänds i finlandssvenskan, en direkt påverkan av det finska ordet muistisairaus.

Observera också att det engelska och finska ordet dementia inte kan översättas till svenska med dementi. Dementi är en offentlig förklaring att något är osant.

Källor: Medicinska språkgruppen, Språkinstitutet, medicinskordbok.se, Duodecim, Svenskt Demenscentrum