Datum

Ange datum med både bokstäver och siffror: den 1 april 2011 i löpande text. I till exempel faktarutor eller annonser kan man använda siffror: 1.4.2011 eller 1/4 2011.

Skriv inte ut onödiga nollor. Skriv inte "01.08.2011".

Punkt efter siffror används bara om de direkt följs av en annan siffra:

2–5.4.2011
2–5.4
från 2.5 till 5.5