Danska namn

Danskarna bär ofta tre namn - förnamn, mellannamn och efternamn:

Anders Fogh Rasmussen
Lars Løcke Rasmussen

En person som har både ett mellannamn (Fogh, Løkke) och ett efternamn som slutar på -sen omtalas alltid med båda dessa namn:
Fogh Rasmussen
Løkke Rasmussen

I informella sammanhang används ofta mellannamnet, Fogh, det som är mest karakteristiskt.

Är däremot mellannamnet ett vanligt -sen-namn och efternamnet ett mer karakteristiskt namn används efternamnet. Lars Pedersen Becker kan omtalas som Becker men aldrig som Pedersen.

Hopskrivna namn räknas som ett enda namn: Westergaard-Nielsen.

Källa: Språkbladet/Catharina Grünbaum

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.