Dagens industri och Upsala Nya Tidning

Tidningen Dagens industri skriver sitt namn med versalt d och gement i: Dagens industri. Om namnet behöver förkortas följer vi skrivreglerna och skriver med versaler: DI.

 

Det gäller också att vara noga med Uppsalatidningen Upsala Nya Tidning så att det första ordet i namnet inte av misstag skrivs med två p. Förkortningen skrivs UNT.