Dö och avlida

används om människor, djur, växter:

 

  • Människorna dog av hunger och törst.
  • Den skadskjutna älgen dog något senare.
  • De misskötta krukväxterna torkade ut och dog.

 

I medietexter ska ordet avlida reserveras för människor, även om man ibland ser det använt om djur:

 

  • Den skadade mannen avled i ambulansen på väg till sjukhuset.

 

Då vi anger hur och varför någon dött kombinerar vi och avlida med prepositionerna i och av.

 

Prepositionen i används då vi anger omständigheter kring dödsfallet. Exempel: dö i cancer, dö i en bilolycka, dö i covid-19.

 

Prepositionen av används då vi anger vad som orsakat dödsfallet. Exempel: dö av köld och utmattning, dö av giftiga gaser, dö av covid-19.

 

Vid sjukdomar är det vanliga att använda prepositionen i: dö i covid-19. Men som exemplet ovan visar kan sjukdomen också ses som det som orsakar döden: dö av covid-19. Skillnaden i betydelse är liten. Då man tvekar är det enklast att följa grundregel om att någon dör i en sjukdom.

 

En person som har dött kan omtalas som till exempel avliden, bortgången eller framliden. Uttrycken är inte direkt utbytbara. Välj ord enligt stil: avliden är mer neutralt medan både bortgången och framliden är mera formella.

 

Läs också om orden dödas, förolyckas och omkomma.

 

Källa: Svensk ordbok: , avlida, Prepositionsboken