Coronaintyg

Använd i första hand coronaintyg som allmän benämning på EU:s digitala intyg. Coronaintyg är också det ord som våra finländska myndigheter använder och det ligger i allmänhetens intresse att medierna och myndigheterna använder samma ord. Coronaintyget bevisar att du har vaccinerat dig, testat negativt för covid-19, eller haft covid-19 och tillfrisknat.  

 

Den mera allmänspråkliga benämningen coronapass kan vid behov användas som synonym.  

 

När vi specifikt talar eller skriver om andra länders intyg, bevis eller pass går det bra att använda just det landets benämning om det är befogat, men förtydliga i så fall vad det handlar om. 

 

Exempel: I Frankrike demonstrerar många mot myndigheternas krav på ett så kallat hälsopass, det vill säga ett slags coronapass. 

 

I Sverige kallar myndigheterna det här intyget för covidbevis.