Coetzee, J.M.

Författaren Coetzee uttalas /kotsi:/ med långt i-ljud på slutet. Vokalen i första stavelsen skulle kunna beskrivas som ett slappt o-ljud.