Centralt avtal

Den senaste tiden (mars 2013) har präglats av arbetsgivar- och arbetstagarparternas försök att komma överens om en gemensam arbetsmarknadslösning. Förhandlingarna har gällt ett centralt avtal, en central uppgörelse. Undvik inlånet "helhetsuppgörelse" (fi kokonaisratkaisu).

Man ingår, sluter, träffar ett (centralt) avtal, inte "gör".