Brigadernas namn

Brigadernas namn (och andra flerledade namn på enheter inom Försvarsmakten) skrivs med liten bokstav i det eller de led som följer på det första ledet, i enlighet med gällande skrivregler, som också tillämpas inom Försvarsmakten.

 

Truppförbanden inom armén är Björneborgs brigad, Kajanalands brigadKarelska brigaden, Jägarbrigaden, Pansarbrigaden, Gardesjägarregementet och Uttis jägarregemente

 

Nylands brigad lyder under marinen. Marinens övriga truppförband är Kustbrigaden i Obbnäs, Kustflottan i Åbo och Sjökrigsskolan på Sveaborg.

 

Exempel på flerledade namn på enheter är Försvarsmaktens tekniska forskningsanstalt, Finska vikens marinkommando och Centret för militärmedicin.

 

Uppdaterad 10.1.2022

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.