Brigadernas namn

Brigadernas namn (och andra flerledade namn på enheter inom Försvarsmakten) skrivs med liten bokstav i det eller de led som följer på det första ledet, i enlighet med gällande skrivregler. Sedan årsskiftet 2012 tillämpas denna regel också inom Försvarsmakten, på såväl finska som svenska.

 

Brigaderna inom armén är Björneborgs brigad, Kajanalands brigad och Norra Karelens brigad, medan Nylands brigad lyder under marinen.

 

Exempel på flerledade namn på enheter är Försvarsmaktens tekniska forskningsanstalt, Finska vikens marinkommando och Centret för militärmedicin.