Borneo

Borneo uttalas med långt å-ljud och betoning på första stavelsen: /bå:rneå/

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.