Borneo

Borneo uttalas med långt å-ljud och betoning på första stavelsen: /bå:rneå/