Böjda förkortningar

Sätt ut kolon före alla typer av ändelser som läggs till tal och initialförkortningar som uttalas bokstav för bokstav: 44:e,vd:n, cd:ar, USA:s, VPS:aren.

 

I förkortningar som uttalas som ord ska det inte vara något kolon före genitiv-s: Unicefs, Natos, Fifas.