Böjda förkortningar

Sätt ut kolon före alla typer av ändelser som läggs till tal och initialförkortningar som uttalas bokstav för bokstav: 44:e,vd:n, cd:ar, USA:s, VPS:aren.

 

I förkortningar som uttalas som ord ska det inte vara något kolon före genitiv-s: Unicefs, Natos, Fifas.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.