Mediespråk
 
 

Stil och form i sociala medier

Alla som skriver i sociala medier har nytta av denna nya bok på området: Språket i sociala medier.

Bakom boken står de examinerade språkkonsulterna Helena Englund Hjalmarsson och Ingrid Herbert, båda två aktiva på Twitter.

Frågor som de två författarna tar upp är bland annat hur vi ska skriva i informella medier som Wikipedia, Facebook, Linkedin eller Twitter utan att texten blir naiv, sårande, missvisande, full av språkfel och kanske bryter mot lagen. Också konkreta råd och anvisningar ingår.

Boken ges ut på förlaget Prodicta.


Tillbaka

I korthet

Professionellt väderprat är som en välkänd melodi

När uttalet i prognosen avviker från det vi är vana vid kan vi missa det viktigaste. Väderspråket är bäst när det följer normen, skriver mediespråkvårdaren Minna Levälahti i månadens språkkolumn.
Läs hela artikelnLänkar

Visa alla länkar


RSS

Språkråd
RSSFrågor & svar