Mediespråk
 
 

Stil och form i sociala medier

Alla som skriver i sociala medier har nytta av denna nya bok på området: Språket i sociala medier.

Bakom boken står de examinerade språkkonsulterna Helena Englund Hjalmarsson och Ingrid Herbert, båda två aktiva på Twitter.

Frågor som de två författarna tar upp är bland annat hur vi ska skriva i informella medier som Wikipedia, Facebook, Linkedin eller Twitter utan att texten blir naiv, sårande, missvisande, full av språkfel och kanske bryter mot lagen. Också konkreta råd och anvisningar ingår.

Boken ges ut på förlaget Prodicta.


Tillbaka

I korthet

När man är själv är man ensam

De senaste åren har ordet själv blivit allt vanligare, på bekostnad av ordet ensam. Vad den här betydelseglidningen kan bero på skriver Charlotta Svenskberg i månadens språkkolumn.
Läs hela artikelnLänkar

Visa alla länkar


RSS

Språkråd
RSSFrågor & svar