Blixthalka, krock och snöbyar

I finskan förekommer begreppet musta jää för fenomenet när vägar och gator täcks av en tunn genomskinlig isskorpa nästan omöjlig att se. I svenskan används både blixthalka, ishalka och uttrycket den svarta halkan som benämning på den här ytterst försåtliga typen av halka. Undvik den talspråkliga direktöversättningen "svart is".

 

Frosthalka råder när en vägbana är täckt av frost.


Undvik den direkta översättningen "plåtkrock" av finskans peltikolari; på svenska säger och skriver man helt enkelt krock. Följden av en lindrig krock kan vara plåtskador (bucklor och repor, inte "skråmor") på bilen. Observera också att man på svenska krockar eller kolliderar – uttrycket "köra krock" är hämtat från finskans ajaa kolari.

 

"Kedjekrock" är en direkt översättning från finskans ketjukolari. Den allmänsvenska motsvarigheten är seriekrock.
 


Och slutligen: Det heter regnskurar, skurar av snöblandat regn och snöbyar - inte "snöskurar". Finskans jäätävä tihkusade eller jäätävää tihkua motsvaras av underkylt regn eller underkylt duggregn, inte "isbildande regn/isbildande duggregn".

Tala om svag/måttlig/stor risk för nedisning.Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.