Bildmissbruk och bildkrock

Misslyckade språkliga bilder kan i värsta fall låta komiska eller löjeväckande.

Använd inte samtidigt flera språkliga bilder som sinsemellan inte passar ihop: "De har huggit i sten genom att gapa över för mycket." "Hugga i sten" är en kroppsbild medan "gapa över för mycket" för tankarna till mat. Andra klassiska exempel är "tidens tand läker alla sår" och "den inkomstpolitiska karusellen befinner sig nu på slutrakan".

Den bildliga betydelsen ska inte krocka med den ursprungliga. I överförd bemärkelse betyder uttrycket "att lägga på is" att någonting uppskjuts, men samtidigt har uttrycket också en rent konkret innebörd. I exemplet: "Bandybanan läggs på is" kolliderar den överförda betydelsen med den ursprungliga och en bildkrock har uppstått.

Den bildliga betydelsen ska inte ligga för nära den ursprungliga. Använd inte uttryck som "spindlar som försökskaniner", "hon var karl för sin hatt", "fruntimren gick man ur huse" och "sjösättningen går av stapeln på lördag".

Källa: exemplen är delvis tagna ur Språkriktighetsboken, 2005, s. 351 f.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.