Biblioteket Ode

Det nya centrumbiblioteket i Helsingfors, som öppnade för allmänheten i december 2018, heter Ode på svenska (på finska Oodi). Det går också bra att hänvisa till biblioteket bara som centrumbiblioteket eller biblioteket i en text där kontexten redan är given.


Namnet Ode uttalas /o:de/ med svenskt långt o-ljud.

Ode (och Oodi) betyder högstämd lyrisk dikt.
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.