Biblioteket Ode

Det nya centrumbiblioteket i Helsingfors, som öppnade för allmänheten i december 2018, heter Ode på svenska (på finska Oodi). Det går också bra att hänvisa till biblioteket bara som centrumbiblioteket eller biblioteket i en text där kontexten redan är given.


Namnet Ode uttalas /o:de/ med svenskt långt o-ljud.

Ode (och Oodi) betyder högstämd lyrisk dikt.