Coronaepidemin: basnivå, accelerationsfas och samhällsspridning

De finländska myndigheterna delar in spridningen av covid-19 i tre faser:


1. basnivå (på finska perustaso)


2. accelerationsfas (på finska kiihtymisvaihe)


3. samhällsspridning (på finska leviämisvaihe).

 

I medietexter är det bra att beskriva vad faserna innebär. Accelerationsfasen kan beskrivas med att smittspridningen tar fart (igen), smittspridningen eskalerar, accelererar, ökar snabbt och kraftigt eller med uttryck av typen vi befinner oss nu i en fas med snabb (smitt)spridning.

 

Samhällsspridningsfasen innebär allmän samhällssmitta eller kan beskrivas med uttryck av typen mycket hög risk för spridning eller att smittan nu på allvar fått fotfäste i samhället.

 

Rekommendationen är utarbetad i samarbete med Institutet för de inhemska språken, Översättnings- och språksektorn vid Statsrådets kansli och Institutet för hälsa och välfärd.