Avskeda – säga upp – sparka

Man säger upp sig på eget initiativ.

Man blir uppsagd när ett företag lägger om/lägger ned/avvecklar sin verksamhet. Vid uppsägning gäller överenskommen uppsägningstid.

Man blir permitterad om arbetet tillfälligt minskar.

Man blir avskedad om man missköter sina åligganden, till exempel genom brott mot tjänsteavtal eller kollektivavtal. Den avskedades anställning upphör i princip omedelbart.

 

Sparkas/få sparken/få avsked på grått papper används vardagligt i betydelsen vara/bli uppsagd. De ska helst undvikas i saklig nyhetstext. Uttrycken är informella och definitivt inte neutrala.

 

Den som har blivit uppsagd har rätt till omställningsskydd, muutosturva, vilket betyder hjälp att hitta ett nytt arbete. Hjälpen och stödet ska ges av arbetsgivaren.

 

Notera: vara/bli friställd är en omskrivning av vara/bli uppsagd. Undvik helst att använda uttrycket vara/bli friställd i saklig nyhetstext. Den som blir uppsagd känner sig knappast särskilt fri.

 

Uppdaterad 16.5.2018

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.