Avrätta

Avrätta betyder dels verkställa dödsstraff, dels skoningslöst kritisera en pjäs, en film och så vidare.

  • Brottslingen avrättades genom hängning
  • Boken avrättades av recensenten


Avrätta eller verkställa dödsstraff förutsätter någon form av behandling i domstol innan verkställandet, avrättningen, tar vid. Eftersom det inte alls alltid är särskilt lätt att utifrån avgöra om det är fråga om en legal avrättning eller ett regelrätt mord, är det bättre att använda det mera neutrala döda.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.