Avrätta

Avrätta betyder dels verkställa dödsstraff, dels skoningslöst kritisera en pjäs, en film och så vidare.
– Brottslingen avrättades genom hängning
– Boken avrättades av recensenten

Avrätta eller verkställa dödsstraff förutsätter någon form av behandling i domstol innan verkställandet, avrättningen, tar vid. Eftersom det inte alls alltid är särskilt lätt att utifrån avgöra om det är fråga om en legal avrättning eller ett regelrätt mord, är det bättre att använda det mera neutrala döda.