Avlida

Avlida står för dö, gå bort och används om människor: den skadade mannen avled i ambulansen på väg till sjukhuset.

Däremot talar man inte om att avlida om döden har inträffat i våldsamma sammanhang. Då använder man omkomma eller förolyckas.

Använd avlida + i om orsaken är en sjukdom: han avled i kolera.
Använd avlida + av om orsaken är någon annan än en sjukdom: de avled av giftiga gaser.

En person som har dött kan omtalas som avliden eller framliden. Uttrycken är inte direkt utbytbara. Avliden används när man understryker själva dödsfallet medan man med framliden däremot betonar den person som har gått hädan: Estlands framlidne president.

Undvik att använda avlida/avliden om djur eller växter: krukväxten dog av för riklig bevattning.