Att tjäna och förtjäna något

Man tjänar pengar när man regelbundet och i enlighet med avtal får pengar som ersättning för arbete. Använd därför verbet tjäna när det handlar om månadslön och årslön. Verbet förtjäna används numera sällan i betydelsen förvärva pengar.

 

Exempel med tjäna: 

  • Chefen tjänar hundra tusen euro om året.
  • Hon tjänade en förmögenhet på affären.


Exempel med förtjäna:

  • Chefen förtjänar beröm för sina insatser mot de orättvisa lönerna.
  • Hen fick vad hen förtjänade.


Källor: Svensk ordbokReuters ruta Skattesats och inkomst

 
Skrivet 2.11.2018
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.