Att tjäna och förtjäna något

Man tjänar pengar när man regelbundet och i enlighet med avtal får pengar som ersättning för arbete. Använd därför verbet tjäna när det handlar om månadslön och årslön. Verbet förtjäna används numera sällan i betydelsen förvärva pengar.

 

Exempel med tjäna: 
Chefen tjänar hundra tusen euro om året.
Hon tjänade en förmögenhet på affären.


Exempel med förtjäna:
Chefen förtjänar beröm för sina insatser mot de orättvisa lönerna.
Hen fick vad hen förtjänade.


Källor: Svensk ordbokReuters ruta Skattesats och inkomst

 
Skrivet 2.11.2018