Att se fram emot något framemot natten

I uttrycket se fram emot något skrivs fram emot i två ord.


Exempel: Jag ser fram emot semestern.


När framemot används i betydelsen 'i riktning mot' skrivs det vanligen ihop.


Exempel: Först framemot natten sjunker temperaturen under tjugo grader.
Publiken flyttade sig framemot scenen.


Källor: Svensk ordbok och Språkrådet