Att ange förfluten tid

Förfluten tid kan anges på flera olika sätt.

 

Former som slutar på -s och uttryck med en preposition + bestämd form används om en tidsperiod som är relativt nära i tiden.

  • Riksdagen kom med ett besked i måndags.
  • De nya bestämmelserna trädde i kraft i höstas.
  • Tidningen delades inte ut på tisdagen.
  • Hela kansliet var stängt under sommaren.

 

Uttryck med förra används om tidsperioder som är mera avlägsna. Förra + veckodag avser en veckodag som är åtminstone en hel vecka från den nuvarande tidpunkten. Förra + årstid avser en årstid som är åtminstone ett år från den nuvarande tidpunkten.

  • Förra måndagen inledde riksdagen diskussionerna och i måndags kom de med ett beslut.
  • Kommer du ihåg vad du gjorde förra hösten? Nej, men i höstas började jag ett nytt jobb.

 

Uttryck med senast för förfluten tid ("senaste år", "senaste måndag", "senaste höst") är enbart finlandssvenska och ska undvikas. Senaste kan användas i uttryck som under den senaste veckan eller tiden och under det senaste året.


Precisera i oklara fall med datum eller årtal.

  • De har inte sett honom sedan hösten 2021.
  • Beslutet kom onsdagen, det vill säga den 20 april.

 
Läs också våra språkråd om att ange framtid och tidsuttryck med veckodagar.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.