Använd inte "sote"

Använd inte den finska förkortningen sote i en svensk text. Skriv hellre ut social- och hälsovårdsområden, social- och hälsovårdsreformen och så vidare. Alternativt, om kontexten medger det, kan man också tala om vårdområden, vårdreformen och så vidare.