Använd ordet forskning rätt

Det övergripande begreppet forskning ska inte användas för de konkreta arbetsmetoder som vetenskapligt arbete bygger på, det vill säga olika analyser, undersökningar, utredningar eller studier.

 

I sådana fall är det just något av dessa ord som ska användas: en studie om språkinlärning, en undersökning om diabetes, en analys av radon i vatten (inte "en forskning").

 

Däremot går det bra att använda den artikellösa formen forskning som uttryck för hela den vetenskapliga processen: forskning om teckenspråk, 2,8 miljoner till forskning om balans mellan arbete och privatliv, Prisad för banbrytande global forskning i kvinnohälsa.

 

Exempel:
"Ann-Marie Ivars fick pris för sin forskning

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har belönat professor Ann-Marie Ivars med ett pris på 80 000 kronor ur Jöran Sahlgrens prisfond. Ann-Marie Ivars får priset för sina 'undersökningar av finlandssvenska dialekter och stadsmål, vilka resulterat i flera betydelsefulla studier under de senaste åren'."

 

Källa: Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien