Använd förhandsrösta och förhandsröstning om finländska val

När det gäller val i Finland ska de finländska termerna förhandsrösta och förhandsröstning användas i medierna.


Förhandsröstning innebär att man kan rösta före den egentliga valdagen under en särskild förhandsröstningsperiod som anges i vallagen.
Man behöver inte ha någon särskild orsak för att rösta på förhand. Alla röstberättigade får rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.


I Sverige heter motsvarande procedur förtidsrösta och förtidsröstning.


Då resten av världen röstar på förhand är det bäst att använda ordet förtidsrösta.


Källor: Maria Fremer: Det våras för valrörelsen, SAOL och Justitieministeriet


Fler valtermer finns i språkrådet Valterminologi.