Ansvarskommun

I samband med social- och hälsovårdsreformen har orden isäntäkunta och vastuukunta använts på finska i fråga om omorganiseringen av sjukvården.

 

På svenska säger vi ansvarskommun, inte "värdkommun". En värdkommun är i första hand en ort som till exempel står värd för en festvial eller något annat jippo.