Ansvarskommun

I samband med social- och hälsovårdsreformen har orden isäntäkunta och vastuukunta använts på finska i fråga om omorganiseringen av sjukvården.

 

På svenska säger vi ansvarskommun, inte "värdkommun". En värdkommun är i första hand en ort som till exempel står värd för en festvial eller något annat jippo.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.