Anställd inom vården, dimensionering av vårdpersonalen, vårdstrejk

Använd hellre ord som vårdpersonal, sjukvårdspersonal, vårdanställda eller anställda inom vården än "vårdare".

Eftersom finskans hoitaja ingår som efterled i många titlar fungerar det bra som övergripande benämning. Svenskans vårdare är däremot inte någon yrkestitel inom sjukvården. Benämningen är vag och kan föra tankarna till allt från kriminalvårdare och fotvårdare till vårdare för personer med funktionsnedsättning.


Specificera vilka yrkesgrupper det handlar om när det är möjligt, till exempel sjukskötare och närvårdare.

 

I svenskan bygger etablerade sammansättningar snarare på förleden vård- än på vårdar-. Använd därför uttrycken personaldimensionering inom vården och dimensionering av vårdpersonalen i stället för "vårdardimensionering". De finska motsvarigheterna är henkilöstömitoitus och hoitajamitoitus.

 

Tala också om vårdstrejk, strejk bland vårdpersonalen eller strejk inom vården för finskans hoitajalakko, brist på vårdpersonal för finskans hoitajapula, och om vårdfack

 

 

 

Uppdaterad 26.8.2022

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.