Anslutning och abonnemang

Finskans liittymä kan betyda både anslutning och abonnemang på svenska.

Anslutning
är en mycket teknisk term som avser gränssnittet mellan den dator eller telefon man använder och det nät man kopplar upp sig till.

Abonnemang är den korrekta termen när man avser hela paketet av både teknik och tjänster som man avtalar om med sin operatör. Man kan ha ett abonnemang för fast telefon, ett mobilabonnemang (matkapuhelinliittymä) och ett internetabonnemang.

Kytkyliittymä heter bundet abonnemang på svenska.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.