Aktiverande social trygghet

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår vissa ändringar i den sociala tryggheten.

Bidragsmottagaren sporras att delta i samhällelig verksamhet för att på så sätt kunna påverka storleken på sitt bidrag. På svenska talar vi då om aktiverande social trygghet (fi. osallistava sosiaaliturva).

 

Kom ihåg att "socialskydd" är en finlandism, säg hellre social trygghet.

 

I sammanhang som tar upp ekonomiska frågor eller samhälls- och utbildningsfrågor kan finskans osallistava ofta översättas med inkluderande eller motsvarande uttryck, till exempel tillväxt för alla (osallistava kasvu), inkluderande samhälle (osallistava yhteiskunta) och inkluderande undervisning (osallistava koulutus).