Aktiebolag förkortas Ab i Finland

Aktiebolag förkortas nästan alltid med AB i Sverige, medan vi i Finland vanligtvis använder Ab (osakeyhtiö, Oy). Förkortningen kan skrivas både före och efter bolagsnamnet.

Den bolagsform som motsvarar svenska publika aktiebolag (publ.) kallas på finska julkinen osakeyhtiö (Oyj) och förkortas i finlandssvenskt språkbruk Abp.