A och O

I uttrycket A och O står A för det första och O för det sista. När man går från A (alfa) till O (omega) går man från början till slutet och får med allting.


Bonniers svenska ordbok stavar a och o gement, SAOL med versaler.