A och O

I uttrycket A och O står A för det första och O för det sista. När man går från A (alfa) till O (omega) går man från början till slutet och får med allting.


Bonniers svenska ordbok stavar a och o gement, SAOL med versaler.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.