A och B

Har man sagt A får man säga B, det vill säga om man börjat säga någonting får man lov att också säga resten.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.