11 september

Terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon den 11 september 2001 kallas på engelska 9/11.

Denna baklängesdatering fungerar inte i svenskan och ska helst ändras i löptext så att den blir begriplig för alla läsare: 11 september. Sammansättningar skrivs med ett bindestreck mellan datumet och efterföljande ord: 11 september-attackerna.
 
I diagram fungerar förkortningen 11 sep. eller datum med siffror 11.9.