00-talet

Språkvården rekommenderar att 2000-talets första årtionde kallas 00-talet, vilket utläses nollnolltalet.

En annan, lite otympligare, möjlighet är att tala om seklets första årtionde.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.