00-talet

Språkvården rekommenderar att 2000-talets första årtionde kallas 00-talet, vilket utläses nollnolltalet.

En annan, lite otympligare, möjlighet är att tala om seklets första årtionde.