Åsikterna går isär och det råder delade meningar

Att dela åsikter om något eller att dela en uppfattning med någon betyder att båda parter har samma åsikt eller uppfattning.

För att beskriva att det finns olika uppfattningar om något kan man exempelvis använda uttrycken ha olika åsikter/uppfattningar (om något), det råder delade/skilda meningar, åsikterna/meningarna går isär

Uttrycken “delade åsikter” och “delar åsikterna” är influerade från finskan och bör inte användas i mediespråket. 

Exempel:

  • Åsikterna om vargjakten går isär
  • Vargjakten splittrar experterna
  • Olika uppfattningar om sanningen


Källor: Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, retorikforlaget.se