Äldrevård och äldreboende

Vård för äldre människor kallas äldrevård. Undvik ”åldringsvård” eftersom det är föråldrat. 
 

Äldre människor kan få vård eller service hemma hos sig men också i ett äldreboende eller ett servicehus, inte "åldringshem". 

 

 
Äldreomsorgen i Finland inkluderar vård, service och olika tjänster för äldre personer. 
12.08.2019