Äldrevård och äldreboende

Vård för äldre människor kallas äldrevård. Undvik ”åldringsvård” eftersom det är föråldrat. 
 
Äldre människor kan få vård eller service hemma hos sig men också på ett äldreboende eller ett servicehus, inte "åldringshem". 

  

Äldreomsorgen i Finland inkluderar vård, service och olika tjänster för äldre personer.