Mediespråk
topbanner
 
 
Fraser och meningsbyggnad » Ordform


Sin eller hans

Traditionellt syftar sin, sitt, sina på subjektet i samma sats, han hämtade sin väska, medan hans, hennes, dess, deras syftar på led utanför satsen, han hämtade hans väska, det vill säga någon annans väska.

Så länge det bara finns ett subjekt i satsen fungerar regeln. Om det däremot finns flera led i satsen blir syftningarna lätt otydliga: Han bad henne hämta sin väska. Vems? Hans egen eller hennes?

Kvistigheterna kring sin eller hans har diskuterats av flera språkvårdare. Se till exempel:

Mikael Reuter: Sin och hans 
Språkriktighetsboken, 2005, s. 219 ff


Tillbaka

I korthet

Språkbruk har fått nya kläder

Från grafiskt svartvitt till färgbilder och en uppbruten, inte så strikt formgivning. Första numret av Språkbruk överraskar, men innehållet är lika kvalitativt som läsarna är vana vid. 
Läs hela artikelnLänkar

Visa alla länkar


RSS

Språkråd
RSSFrågor & svar