Mediespråk
topbanner
 
 

Ordet "touche", förekommer ibland i våra tidningar. Vad betyder "touche"? Är det en felskrivning av "touch" eller är det en version av franskans "touché"?

Substantivet touche betyder lätt beröring och kommer från det franska verbet toucher, vidröra. Det förekommer dels inom fäktning och innebär då en beröring av motståndarens bröst, dels inom musiken där ordet används för att beteckna anslag på ett tangentinstrument och dels inom konsten för att beskriva en konstnärs sätt att föra penseln mot duken.

Överfört har touche betydelsen antydan, anstrykning:

Det delade värdskapet gör att delegationen har ett starkt finländskt inslag med en norsk touche.
Fänkål används ofta i fiskrätterna och ger en fin touche åt fisksoppor.
Flickorna följer modet, plaggen matchas världsvant med en touche av kubansk färgglädje.
Tonspråket är romantiskt, med en aristokratisk touche.

Touché är en interjektion och används i engelskan bland annat bildlikt i betydelsen "ett noll till dig", "bra sagt".

Källa: Nationalencyklopedins ordbok, Norstedts stora engelsk-svenska ordbokTillbaka

I korthet

Att byta eller inte byta efternamn

Kravet att kvinnan måste ta mannens efternamn när de gifte sig fanns bara i 56 år, men det har satt sina spår.
Läs hela artikeln

Länkar

Visa alla länkar


RSS

Språkråd
RSSFrågor & svar