Mediespråk
 
 

Aktuellt

Om ordet gatupatrull

I finskan används ordet katupartio (ordagrant översatt gatupatrull) för de mer eller mindre radikala gupper som tagit på sig rollen som "rättsskipare" och börjat patrullera gatorna på vissa orter i Finland. Det korrekta ordet i svenskan för den här ... Läs mer

Spårjokern

Spårjokern (Raide-Jokeri) är namnet på snabbspårvägen som har planerats mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Namnet skrivs med stort s.

Läs mer

Trygg och säker - två ord med överlappande betydelse

Trygg och säker (liksom trygghet och säkerhet, trygga och säkra) är båda ord med ett brett betydelseomfång vilket innebär att betydelserna ofta delvis täcker varandra. Synonymer till varandra är de ändå inte. Grundbetydelsen hos trygg ligger på det ... Läs mer

Förvaltningsreform och landskap - ett utlåtande

Institutet för de inhemska språken har kommit med ett utlåtande om vad vi ska kalla dels den pågående reformen av bland annat vård, omsorg och räddningsväsende, dels de områden som berörs av reformen. Så här skriver institutet: "I och med att reform... Läs mer

IS hellre än Daish - tillsvidare

Den arabiska förkortningen Daish (på engelska Daesh) dyker allt oftare upp i internationella medier som förkortning på namnet på terrororganisationen Islamiska staten (IS). Ett av de vanligaste argumenten bland de som förespråkar namnet Daish i ställ... Läs mer

Visa fler nya språkråd

Frågor & svar

Fråga

Finns det någon antagen definition av ordet "fler/flera" och hur lyder den isåfall? Är flera att anse som fler än en, eller fler än två? Läs svaret

Fråga

Jag letar runt efter svar på ifall det är okej att använda svordomar i citat i finlandssvenska tidningstexter. Exempelvis. Kan man skriva "Jag blev så jävla arg när jag missade mål". Eller ska man ändra om till väldigt arg eller liknande? Och vilka svordomar godkänns, vilka inte? Läs svaret

Fråga

Jag hade en fråga om hur klimatförnekare ska kallas, men jag hittade den här ordlistan www.klimatordlista.se och tänkte att ni kanske också är intresserade?  Läs svaret

Fråga

Vad är rätt?  I dag ska två av föreningens styrelsemedlemmar och tillika träentusiaster låta oss ta del av deras (sitt? och sina?) intresse, kunskaper och projekt! Läs svaret

Fråga

Jag undrar vad som är korrekt att använda i skrift: denna eller den här, detta eller det här. Exempel: Denna studie eller den här studien. Eller är båda varianter accepterade? Ytterligare exempel: om jag först presenterar fakta i en mening och sedan i nästkommande mening skriver: Detta indikerar ... Jag undrar också om ordet dessa är godkänt att skriva? Läs svaret

Visa fler nya språkfrågor

I korthet

SPT anställer språkstöd

Är du mediehusens nya språkstöd? Ylva Forsblom-Nyberg, som varit med från projektstarten 2003, går snart i pension.


Läs hela artikelnLänkar

Visa alla länkar


RSS

Språkråd
RSSFrågor & svar